צור קשר עם גליץ בית ספר לצילום

כתובת – היצירה 26 רמת גן

פרטים, קורסים והרשמה – 077-4090280

טלפון משרד לעניינים מנהליים – 077-4090282

מיילinfo@galitz.co.il

פייסבוק

 

צור קשר עם רועי גליץ

מיילroie@galitz.co.il

נייד – 052-8220017

פייסבוק