גליץ בתקשורת

גליץ בית הספר לצילום הוא הגדול והמשפיע על תעשיית הצילום בארץ. אנחנו רואים את לימוד הצילום כשליחות ורוצים לשתף את הידע המקצועי הרב עם ציבור הצלמים בישראל. מעבר למגוון הקורסים הרחב שיש לבית הספר שלנו להציע אנחנו דוגלים גם בפעילות שמעבר .לגבולות הכיתה

בדף הזה רכזנו את ההופעות הרבות שלנו בתקשורת בקטעים בהם מידע יקר לכל הצלמים החובבים והמקצועיים כאחד