עדשה

תחומי הקיצון של העדשה שלכם הם תמיד פחות טובים משאר הטווח – עדשת 70-300 חדה יותר ב 250 מ"מ מאשר ב 250 מ"מ, כנ"ל לגבי צמצם פתוח או סגור למקסימום. בתחומי הקיצון מתגלים כל החסרונות של העדשה ושל המצלמה. לא תמיד החסרונות משמעותיים, אבל ההשפעה גדולה יותר ככל שאיכות העדשה יורדת.