מצאו את השונה

לאחר שבחרתם נושא צילום, התרכזו במושא הצילום שלכם, המושא מהווה משקל כובד מרכזי בתמונה שלכם שנושא הצילום משתקף דרכו. לדוגמא- נניח שאתם מצלמים הפגנה העוסקת במחירי החלב ונגד העלאתם, בהנחה שכבר יש לכם את נושא הצילום מתוקף המקום בו אתם מצלמים (הפגנה, שלטים כתובים וכיו"ב), עליכם עכשיו למצוא את חוד החנית דרכו תעבירו את הרעיון המרכזי בצורה פשוטה, נקיה, אלגנטית ולבסוף – רעיונית. חפשו בקהל מפגין יוצא דופן, שעל פניו מעיד הכאב שלשמו הוא מפגין בהפגנה, או סיטואציה רגעית שממחישה את ההתרחשות. בהנחה שמצאתם -כל מה שנשאר לכם הוא לצלם את המפגין (מושא הצילום) באקט מחאתי שיתרגם את הנושא בצורה הטובה ביותר לצופה. עבודה עם נושא צילום ומושא צילום יכולה לשפר את סגנון הצילום שלכם, לפתח את הראיה הצילומית וליעל את תהליך העבודה היצירתי שלכם כצלמים.