feedback

קראו ביקורות לצילומים אחרים בפורומים. אם אתם שולטים היטב באנגלית, אז נפלא, אבל גם בארץ יש פורומים נפלאים רבים, בהם ניתן ללמוד המון. אתם לא חייבים לקבל ביקורת לתמונות שלכם ספציפית כדי להשתפר – קיראו את הטיפים והעצות שיקבלו צלמים אחרים, ויישמו אותם בצילומים הבאים שלכם. כשתרגישו בטוחים בעצמכם, ותהיו מוכנים לשמוע קצת ביקורת קוטלת וכנה – העלו את הצילומים שלכם לאותם הפורומים, והשתדלו לכתוב ביקורות בעצמכם. אל תחשבו שאנשים לא רוצים לשמוע את הביקורת שלכם רק כי אתם מתחילים. באומנות – כל אחד יכול לתת ביקורת לגיטימית, גם אם אין לו כל נסיון בתחום המבוקר, וזאת מפני שאומנות נוצרת בשביל האנשים, והיא אמורה להשפיע או לא להשפיע על כולם באופן שווה, בלי קשר לידע המוקדם של הצופה וליכולות שלו.