מכנה משותף

צילום יכול לשקף מצב רגשי, נפשי, פוליטי, חברתי, ומרכזי בחיים שלנו, על מנת ליצור עניין רב יותר בצילום שלכם, חפשו נושאי צילום שיכולים לדבר אל מכנה משותף רחב ככל האפשר, בכך תשיגו את עניין הציבור, תבדלו את עצמכם ותיצרו עומק כאמני צילום. בנוסף – נושאי צילום חדשים תמיד היוו קרקע פוריה לדיונים נרחבים, הן בעיתונות והן במדיה האלקטרונית.